گارنت سبز(دمانتوئید)

انگشتر راف

7,500,000ریال

هزینه حمل و نقل: رایگان

تحویل: روز

انگشتر راف با سنگ گارنت سبز(دمانتوئید)

رکاب نقره

عیار نقره 925

تازه سازی
هنگامی که نظر من تایید شد به من اطلاع بده