آمیتیسیت برزیل

گردنبند

14,000,000ریال

هزینه حمل و نقل: رایگان

تحویل: روز

گردنبند با نگین آمیتیسیت برزیل تراش فست کاملا

معدنی بدون بهسازی

تمام مخراجی سوارسکی

رکاب نقره

عیار نقره 925

قیمت بدون زنجبر14,000,000 ریال

تازه سازی
هنگامی که نظر من تایید شد به من اطلاع بده