سنگ سیترین

گردنبند

4,500,000ریال

هزینه حمل و نقل: رایگان

تحویل: روز

گردنبند با سنگ سیترین

رکاب نقره

عیار نقره 925

آبکاری شده با ضمانت

تازه سازی
هنگامی که نظر من تایید شد به من اطلاع بده