سنگ عقیق کبود برزیلی

گردنبند

13,000,000ریال

هزینه حمل و نقل: رایگان

تحویل: روز

آویز گردنی با سنگ عقیق کبود برزیلی

رکاب نقره

عیار نقره 925

آبکاری شده با ضمانت

دور تا دور مخراجی سوارسکی کارشده

تازه سازی
هنگامی که نظر من تایید شد به من اطلاع بده