نگین صدف آبالون

انگشتر

3,700,000ریال

هزینه حمل و نقل: رایگان

تحویل: روز

انگشتر با نگین صدف آبالون

طرح پروانه

رکاب نقره 

عیار نقره 925

سایز انگشتر47

تازه سازی
هنگامی که نظر من تایید شد به من اطلاع بده