صدف آبالون

گردنبند

4,400,000ریال

هزینه حمل و نقل: رایگان

تحویل: روز

گردنبند با نگین صدف آبالون

طرح پروانه

رکاب نقره

عیار نقره 925

قیمت بدون زنجبر 4,400,000 ریال

تازه سازی
هنگامی که نظر من تایید شد به من اطلاع بده